Využívame ústavné právo vykonávať štátnu moc cez PETIČNÉ VÝBORY OBČANOV !

Nástrojom pre rozhodovanie OBČANOV je VŠEĽUDOVÉ HLASOVANIE (Referendum)

PETIČNÉ VÝBORY A SPOLOČENSKÁ ZMLUVA S OBČANMI GARANTUJÚ PLNENIE POVINNOSTÍ POSLANCOV V ZÁUJME OBČANOV:

POSLANECKÝ SĽUB:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."Využívame ústavné právo vykonávať štátnu moc cez PETIČNÉ VÝBORY OBČANOV !

Nástrojom pre rozhodovanie OBČANOV je VŠEĽUDOVÉ HLASOVANIE (Referendum)

PETIČNÉ VÝBORY A SPOLOČENSKÁ ZMLUVA S OBČANMI GARANTUJÚ PLNENIE POVINNOSTÍ POSLANCOV V ZÁUJME OBČANOV:

POSLANECKÝ SĽUB:

"Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."