avatar
Prezívka: admin
Informačný kanál autora: admin Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

thumbnail

Petičný výbor Občanov - Voličov Slovenskej republiky

ČO JE PETIČNÝ VÝBOR OBČANOV - VOLIČOV ? spôsob, ako nominovať nezávislých kandidátov do parlamentu, ale aj do samospráv miest a obcí, ktorí podpíšu SPOLOČENSKÚ ZMLUVU s voličmi ako garanciu výkonu ...
thumbnail

ZEM A VEK

128 stranový mesačník so zamlčovanými informáciami bez reklamy. Šéfredaktor: Tibor Eliot Rostas WEB: www.zemavek.sk
thumbnail

Slovenské Národné Noviny

Slovenské národné noviny sú týždenník, ktorý vydáva Matica slovenská. Ich obsahom je vlastenectvo a patriotizmus. Ľudovít Štúr ich založil v r. 1845. WEB: snn.sk