Spájame ľudí so spoločnými záujmami podľa územnej príslušnosti.

Sme dobrovoľným, slobodným a otvoreným zoskupením fyzických a právnických osôb s trvalým pobytom alebo sídlom v Slovenskej republike, ktorí sa medzi sebou navzájom nevnímajú podľa toho, kto kým je alebo kam patrí, ale podľa toho, kto čo konkrétne robí a čím môže byť pre svoje blízke alebo vzdialenejšie okolie užitočný a prospešný .

Máme úprimný záujem, vôľu a odhodlanie spoločne koordinovaným úsilím zabezpečovať dlhodobú hospodársku stabilitu, trvalý ekonomický rast a prosperitu všetkých občanov Slovenskej republiky tak na lokálnej, mestskej, okresnej, krajskej, ako aj na celoštátnej úrovni podľa platných, nie však nemenných zákonov, pravidiel a dohôd.

V súčasnosti už reálne meníme nevyhovujúci politický systém správy vecí verejných.

Budujeme štruktúry moderného, rovnoprávneho spoločenského systému, v ktorom všetka moc pochádza priamo a výlučne od aktívnych, odborne fundovaných, ľudsky a morálne hodnotných občanov Slovenskej republiky podporovaných, uznávaných a rešpektovaných čo najširšou členskou základňou.

S Vašou pomocou a vzájomnou dôverou si spoločne dokážeme vytvoriť lepší, pružnejší a nielen de jure, ale pre všetkých občanov Slovenska aj de facto spravodlivejší, občiansky systém správy vecí verejných.

POZÝVAME VÁS DO ASOCIÁCIE OBČANOV!PRIDAJTE SA:

Váš email (povinné)

Mesto, obec (povinné)

Telefón
CHCEŠ BYŤ AKTÍVNYM ČLENOM ?

Registruj sa:

Meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Kraj (povinné)

Mesto, obec (povinné)

V akej oblasti chceš pomáhať:

 

Poznámka

Memorandum k podpisu
REGISTRÁCIA SUBJEKTU

Registruj sa:

Meno a priezvisko (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefón (povinné)

Názov firmy, združenia, organizácie

IČO

Ulica

Mesto, obec

Kraj

Memorandum k podpisu