6. verejné stretnutie členov, priaznivcov a zvedavcov PRIAMEJ DEMOKRACIE.

thumbnail

Ide o šieste verejné stretnutie, zo série regionálnych akcií, ktoré v tomto prípade organizuje Nitra.

Bude sa prednášať a diskutovať, predovšetkým na témy priamej demokracie švajčiarskeho typu, o víziách nového daňového a sociálneho systému (jedna daň a jedna dávka - nepodmienený základný príjem), ale aj o aktuálnych udalostiach, ako sú prezidentské voľby, voľby do EP a komunálne voľby na jeseň roku 2014.

Vítaní sú ľudia, z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska, ktorí chcú dostať priame informácie, prípadne sa zaujímajú aj o členstvo v PRIAMEJ DEMOKRACII.

VIAC INFO >>

Kontakt na organizátora :
0917 535 567, pd.jozef.zima@gmail.com