Historická udalosť - Asociácia Občanov odhaľuje roky skrývanú PRAVDU

thumbnail

Už veľmi dlho je občan Slovenskej republiky tlačený k múru. Už veľmi dlho sa schvaľujú zákony, ktoré idú nie smerom k ľuďom, ale naopak. Už veľmi dlho trvá harašenie politických strán a politikov, ktorí si nechcú uvedomiť, že práve občania tejto republiky im dali dôveru, aby spravovali ich spoločný majetok, zveľaďovali ho a chránili.

Ľudia sú už priveľmi zmätení z toho všetkého. Nemá im kto podať pomocnú ruku, pretože tí, ktorým verili, ich klamali a sklamali. Už vedia, že od tých sa im pomoc nedostane.

Je preto čas na to, aby sa národ prebudil, zdvihol svoju hlavu a našiel svoju stratenú dôstojnosť a hrdosť. Aby našiel pokoj a spokojnosť.
Práve z tohto dôvodu vzniklo zoskupenie – Asociácia občanov – dobrovoľné, slobodné a otvorené zoskupenie fyzických a právnických osôb, ktoré má za cieľ zmeniť nevyhovujúci politický systém.

Predstavujeme vám novú víziu Slovenska od Asociácie občanov:

Čo robíme?

  • Budujeme najväčšiu voličskú základňu pre nové Slovensko
  • Využívame ústavné právo občanov vykonávať štátnu moc PRIAMO.

Prečo to robíme?

  • Občania môžu vykonávať svoju moc PRIAMO podľa článku 2 ústavy SR:

Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo“


Občania majú podľa článku 2 ústavy právo na priame vykonávanie svojej moci (ako je to napríklad vo Švajčiarsku).

Asociácia Občanov sa preto rozhodla konať, keďže systém volených zástupcov úplne zlyhal. Je tu čas občanom Slovenskej republiky ukázať aké právo majú na vykonávanie  štátnej moci, ktorá patrí občanom, nie politikom.

Ako to robíme?

  • Využívame ústavné právo OBČANOV - PETIČNÉ VÝBORY
    pre model, v ktorom štátnu moc "vykonávajú občania" prostredníctvom svojich volených zástupcov platí "Volebný zákon".
    pre model, v ktorom štátnu moc "vykonávajú občania" priamo existuje jediná možnosť, ktorou je " Petičný výbor >>".
  • SPOLOČENSKÁ ZMLUVA KANDIDÁTOV S OBČANMI -  garancia kontroly hospodárenia miest, obcí a štátu občanmi.


Asociácia Občanov sa rozhodla tento model aktivovať v praxi a občanom túto možnosť predložiť. Je to právo občanov zakotvené v ústave.

Petičný výbor, skrývaný spôsob kandidatúry "Nezávislých kandidátov"

Petičný výbor Občanov je roky skrývaný spôsob kandidatúry "nezávislých kandidátov" do parlamentu ! Nezávislí kandidáti doteraz kandidovali do parlamentu len cez kandidátky politických strán. Potom niektorí poslanci z politickej strany vystúpia a sú z nich "Nezávislí poslanci", ktorí ďalej pôsobia v parlamente mimo politické strany.
Ako sa teda môže nezávislý občiansky kandidát dostať parlamentu ? Musí figurovať na kandidátke politickej strany a potom z nej vystúpiť ?

JE TO LOGICKÝ NEZMYSEL!

Ústava SR umožňuje, aby občania vykonávali štátnu moc priamo, takže musí existovať spôsob, ako. Tým spôsobom je Petičný výbor Občanov, ktorý môže do parlamentných volieb nominovať kandidátov na poslancov do parlamentu.

Zmluva s občanmi - liek na neveru

Kandidáti podpíšu „Zmluvu s občanmi“, prostredníctvom ktorej sa zaručia:

1. Predložiť v parlamente návrh na zastavenie ZÁKONNÉHO ROZKRÁDANIA a nehospodárneho nakladania s prostriedkami štátnej pokladnice, na úrovni štátnej správy, samosprávy, v mestách a obciach.

2. Predložiť návrh na sfunkčnenie referenda, prostredníctvom ktorého si budú môcť občania v zmysle ústavy SR vyknávať svoju moc PRIAMO.

3. Postaviť sa spolu s občanmi v zmysle článku 32 ústavy SR na odpor, ak nebudú vyššie uvedené návrhy parlamentom schválené.