Zaviesť elektronické voľby, elektronické referendum a elektronické petície

thumbnail

V dnešnom modernom elektronickom svete nie je žiadny problém poskytnúť občanom možnosť elektronicky voliť, elektronicky riešiť petície a referendum. Argumenty, typu: "Pre občanov by musel byť elektronický podpis platený a bolo by to pre nich drahé", ktorými kedysi niektorí politici argumentovali netreba brať vážne. Bolo to iba zákerné zavádzanie. Generovanie elektronických podpisov nie je vôbec zložitá záležitosť. Štát (čiže občania) môže spokojne darovať elektronické podpisy občanom zadarmo. Štátna pokladnica pri kontrole a transparentnom výberovom konaní na dodávateľa softvéru neutrpí žiadne bolestivé mínusy.

Občania si tak konečne odbrzdia "Ručnú brzdu" a budú môcť pružne reagovať napríklad na prácu poslancov, prácu primátorov, starostov a ďaľších zamestnancov štátnej správy. Samozrejme, že je potrebné prehodnotiť kvóty počtu hlasov a súvisiace zákony.

Je to síce bič, respektíve "KLADIVO" na politikov a zamestnancov štátnej správy (tento výraz radi používajú politici na občanov), veď nie je sa čoho báť, ak sa pracuje poctivo. Sme veľmi radi, že bol zavedený systém kontroly práce poslancov, o ktorom sme písali ešte pred voľbami: Tu ho môžete vidieť >>
Bolo tým však povedané iba A. Je treba povadať aj B. a síce ak napríklad poslanec nepracuje podľa vízie, ktorú predložil občanom, tak musí existovať možnosť jeho odvolania z funkcie.


(Tento návrh považujte ako prvú myšlienku, ktorú je potrebné rozpracovať odborníkmi)


1 Komentár

  • Ján Kováč

    Túto možnosť predsa už máme a sám ju využívam. Dostávam DvHN 60€ a predsa mám ZEP (zaručený elektronický podpis) platný dokonca až 10 rokov! Stálo ma to 4.50€. Ako? Jednoducho stačí mať tých 4.50€, kúpiť si kolok, zájsť na políciu a požiadať o nový OP, teda po novom eID kartu a súčasne požiadať aj o ZEP. U mňa to bolo cca 3 pracovné dni a išiel som si pre to. Ak už máte eID kartu (nový op s čipom), stačí ísť požiadať dodatočne len o ZEP, to je zdarma. Zdarma dostanete aj čítačku ku karte a obslužný softvér si stiahnete samozrejme tiež zdarma z portálu Ministerstva vnútra (minv.sk) Okrem toho som programátor, viac píšem v poznámke pri registrácii a momentálne sa venujem využitiu tohto ZEP na registráciu pre účely elektronického hlasovania. Pre zaujímavosť, na tento projekt súčasná vláda získala 800 mil €, doteraz podľa mojich informácií bolo použitých asi 50%. Čítačky a eID karty sú už teda zakúpené, tak to využime a žiadajme si ich. Ja osobne by som videl cenu toho všetkého na cca 30 mil. €, kam sa minulo tých zvyšných 370 mil. € ?? 🙂 Však vieme ako to tu chodí. Žiaľ. Okrem e-hlasovania teda využijete ZEP aj na iné súkromné veci. Síce portál slovensko.sk, ešte moc nefunguje, je možné posielať elektronicky podpísané dokumenty mailom. ZEP je právne na rovnakej úrovni ako notársky overený podpis. Ja už nemusím behať s tlačivami po notároch / matrikách a platiť poštovné za doporučené listy. Naša legislatíva akceptuje (a musí akceptovať, to mám zistené priamo od CA, spoločnosti Disig a.s.) formát ".zep" . Nebol by teda pre mňa problém takýto portál vytvoriť. Teda registrácia na portáli by prebehla automaticky tým, že by si záujemca občan stiahol prihlášku v pdf, túto by vo svojom PC podpísal ZEP-om a následne odoslal podpísanú verziu na portál. Obslužný program na serveri by potom automaticky získal zo ZEP-u meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo (len interne) a vyplnil by registračné údaje občana. Tieto by občan nemohol upravovať, len by v procese registrácie doplnil ďalšie údaje (mail, telefón atď. ...) Tým by bolo zaručené meno registrovaného, nemohol by mať nikto viac účtov a podobne. So zahraničnými Slovákmi ktorí majú problém získať eID kartu, by sme to nejako doriešili, napríklad možnosťou zaručenia (a zodpovednosti) inou osobou ktorá ZEP má. Ale to nechám na iných odborníkov , ja to viem riešiť len technicky. Najväčší problém vidím teda v tom, ako presvedčiť masu ľudí ktorí chcú zmeniť naše Slovensko k lepšiemu, aby obetovali 4.50€ a zaobstarali si eID kartu a ZEP 🙂

Pridaj komentár