Zmena zákona o štátnom rozpočte - koniec rozkrádania štátnych peňazí

thumbnail

ŠTÁTNA POKLADNICA JE ÚČET, KTORÍ PATRÍ OBČANOM. Páni Občania chcú vidieť, ako sa rozpočet tvorí a zostavuje. Občania chcú prostredníctvom zvoleného výboru kontrolovať čerpanie štátneho rozpočtu !
Kontrola štátnej pokladnice a účtov štátnej správy je najvážnejší problém, ktorý treba ako prvé riešiť.

NÁVRH NA ROZPRACOVANIE:


1. Zadefinujme najskôr presne v štátnom rozpočte, kde chceme peniaze míňať. (Položkovité rozpočty). Štátny rozpočet musí byť spracovaný a zviditeľnený v inej forme, musí byť špecifikovaný podrobne až na jednotlivé položky. Inak nie je čo kontrolovať !
Dnes v modernom svete elektroniky a softvérov existuje možnosť rýchleho vypracovania predpokladaných podrobných rozpočtov na základe rozpočtových ukazovateľov už realizovaných objektov, resp. predmetov obstarávania.
Vytvorí sa tak základný nástroj pre presnú kontrolu čerpania financií. Kontrolujme tak peniaze ešte pred ich rozkadnutím.

Zákon o štátnom rozpočte je v súčasnosti neprehľadný vo forme hrubých čísel, v ktorom je možné manipulovať a zákonne rozkrádať. Obrovský objem rozpočtu je tak pripravený už vopred k zákonnému rozkradnutiu.


2. Príjmime prísne opatrenia pre osobnú a trestnoprávnu zodpovednosť všetkých štátnych úradníkov, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.
Za čerpanie štátneho rozpočtu musia osobne zodpovedať riaditeľ štátnej pokladnice, jednotliví ministri, štátni pracovníci, primátori miest a starostovia obcí, jednoducho všetci, ktorí disponujú so štátnymi peniazmi.

3. Čerpajme peniaze podľa štátneho rozpočtu, ktorý je prehľadný (položkovité rozpočty).
Čerpanie štátneho rozpočtu musí byť pod prísnou kontrolou (napríklad občiansky výbor pre kontrolu štátnej pokladnice), zverejnené občanom, s prísnymi trestnoprávnymi dôsledkami v prípade rozkrádania.

Zákony týkajúce sa štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, jej čerpania a kontroly je samozrejme potrebné jasne a prehľadne upraviť v zmysle vyššie uvedených bodov.

(Tento návrh považujte ako prvú myšlienku, ktorú je potrebné rozpracovať odborníkmi)


3 Komentárov

 • benetri

  Súhlas, ale hlavný zákon by mal byť o:
  1. Žiadna imunita pre žiadneho verejného činiteľa, či štátneho úradníka - výnimkou môžu byť len výroky prednesené v parlamente
  2. Osobná hmotná a trestná zodpovednosť všetkých občanov, umocnená štátnou a verejnou službou tak, že verejní a štátni činitelia pri spáchaní trestného činu, či pri nekonaní, ak sa o takom dozvedia, budú postihnutí dvojnásobne zvýšeným trestom, ak sa tento skutok týka výkonu ich zamestnania, či funkcie, vrátane náhrady škody.
  3. Náhradu škody od verejných a štátnych úradníkov a činiteľov vymáhať nielen z ich osobného majetku, ale majetku celej rodiny, vrátane vnukov, bratrancov ...
  4. Pri spáchaní tr.činu proti štátu, či verejným záujmom ako verejný činiteľ automatický zákaz ďalšej verejnej činnosti pre osobu i najbližších príbuzných.
  5. Tieto zákony sa musia vzťahovať i na sudcov, prokurátorov a pod. Musí sa zmeniť Ústava s tým, že sudca nemôže rozhodovať podľa vlastného vedomia a svedomia, ale len podľa platných zákonov. Zlé rozhodnutie sudcu je zo zákona neplatné a sudca nielen príde o talár, ale musí aj nahradiť škodu vzniknutú svojim rozhodnutím!
  6. Zaviesť pravidlo PRECEDENSu do právnej praxe.
  7. Zaviesť povinnú penalizáciu za oneskorené úhrady, pričom zodpovedný bude vždy konateľ, ale aj majiteľ spoločnosti celým svojim majetkom. Teda - zrušiť formu s.r.o.
  8. Pri vážnom porušení pravidiel podnikania, či neplatení faktúr, či miezd, stupňujúce sa sankčné pokuty v prospech poškodených, pri pokračovaní alebo zvlášť závažnom porušení odobratie licencie a zákaz pre dotyčné osoby nielen podnikať, ale i byť členom vedenia, či managementu v iných spoločnostiach. Náhrada škody sa uplatňuje z majetku celej rodiny ...
  9. Zjednodušenie všetkých právnych noriem, vrátane ich jednoznačného výkladu bez akýchkoľvek výnimiek a možných právnických kľučiek.
  10. Úprava zákonov smerom absolútnej rovnosti práv a povinností občanov bez výnimiek.
  + mnohé ďalšie, na ktoré tu teraz nie je čas, ani priestor

 • Juraj Chlebík

  Práve preto bol založený Občiansky Tribunál a robia sa kroky, aby verejnosť bola dostatočne po celom Slovensku informovaná. preto , že chceme , aby verejnoprávne média = RTVS, ktoré patria občanom, začali plniť svoju úlohu, preto sa aj blokujú križovatky. My aktivisti by sme tiež radšej boli počas Vianoc doma! Veď nespokojných ľudí je skoro 4 milióny a necháte nás aktivistov zosmiešňovať , len preto, že neprídete ?

 • Ladislav

  S tým , čo sa tu uvádza na týchto stránkach, možno jedine súhlasiť. Však kto by nesúhlasil ?

Pridaj komentár