Zmeniť politický boj na politickú spoluprácu

thumbnail

Tak, ako funguje vo firmách zdravé súťaženie, tak isto navrhujeme v našom štáte systematické fungovanie politických strán, postavené tiež na zdravom súťažení.
Ako sme sa presvedčili počas obdobia od nežnej revolúcie v roku 1989, politický boj koalícia - opozícia jednoducho nefunguje !

Navrhujeme, aby koalícia aj opozícia spolupracovali v prospech Pánov Občanov a neviedli už zákerný politický boj, ktorý platia Páni Občania. S tým súvisí samozrejme zmena volebného zákona, ku ktorému vznikne samostatná diskusia.

Navrhujeme, aby všetky politické strany predkladali k voľbám odborne spracované návrhy riešení kľúčových problémov štátu. Návrhy riešení by mali obsahovať podrobne spracovanú analýzu jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod. Tieto návrhy riešení by mali byť spracované v takej podobe a rozsahu, aby už nemuseli byt pozmeňované po voľbách. Politické strany sa zaviažu pred voľbami v prípade ich víťazstva prijať navrhnuté riešenia bez zmeny.

Všetky návrhy riešení môžu byť zaradené do súťaže o ceny. Občania vo voľbách určia, ktoré riešenia sú najlepšie (najpotrebnejšie) v záujme občanov a nie v záujme finančných skupín.

VÝHODY:

  • Politické strany nebudú míňať peniaze, ktoré dostanú za voličov na nezmyselné drahé marketingové kampane pred voľbami, ale na "Vypracovanie odborných prác v podobe Návrhov riešenia danej problematiky"
  • Programové vyhlásenie vlády sa už nebude odlišovať od volebných sľubov. Za volebnými sľubmi budú totiž konkrétne odborné práce v podobe "Návrhov konkrétnych riešení". (analýza jestvujúceho stavu, návrh nového riešenia, riziká, ekonomické dopady a pod.) Skončí sa tak kapitola "Predvolebných sľubov"
  • Na odborných prácach môžu politické strany spolupracovať dohodnutým dielom.

(Tento návrh považujte ako prvú myšlienku, ktorú je potrebné rozpracovať odborníkmi)


Pridaj komentár