NÁVRHY ČLENOV ASOCIÁCIE:

NÁVRHY - Marek BalážNÁVRHY - PÁN OBČAN, občianske združenie

VÝZVA POSLANCOM: Zastavte rozkrádanie štátnej pokladnice !

NÁVRHY K ROZPRACOVANIU:JEDNOTA OBČANOV DOKÁŽE ZMENIŤ KAŽDÝ SPOLOČENSKÝ SYSTÉM !