Systém politických strán - koalície a opozície ZLYHAL !

PODĽA ÚSTAVY SR OBČANIA MÔŽU VYKONÁVAŤ SVOJU MOC

PRIAMO

ČLÁNOK 2 ÚSTAVY SR:

(1) Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.


AKÁ JE SKUTOČNOSŤ ?

Štátna moc pochádza od občanov, ...
Štátnu moc majú v rukách Politici (zvolení zástupcovia), nie Občania !


... ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov ...
Občania nevyužívajú priame nástroje, aby štátnu moc vykonávali prostredníctvom volených zástupcov, hoci takéto nástroje bežne pre občanov fungujú napr. vo Švajčiarsku. Takýmto nástrojom je všeľudové hlsovanie - REFERENDUM

... alebo priamo.
Ústava umožňuje, aby občania vykonávali svoju moc priamo! To znamená, že prostredníctvom REFERENDA budú môcť rozhodovať napríklad o najvážnejšom probléme v SR, ktorým je hospodárenie s verejnými financiami, ako aj o odvolávaní zvolených zástupcov.

Jednota občanov dokáže zmeniť každý spoločenský systém !